Nasi Pośrednicy z biura Koloseum Nieruchomości Gdańsk

Szulczyńska Magdalena

Szulczyńska Magdalena

Dyrektor Oddziału - Specjalista Ds. Nieruchomości ( mieszkania )

Biuro: Mobile: 730 213 013Email: magda@koloseum-nieruchomosci.pl

Monika Gauden

Monika Gauden

Z-Ca Dyrektora Oddziału - Specjalista Ds. Nieruchomości ( Obsługa klientów również w języku migowym )

Biuro: Mobile: 733 636 111Email: monika.koloseumgdansk@gmail.com

Mateusz Hermanowicz

Mateusz Hermanowicz

Doradca ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 575 888 378Email: mateusz.koloseumgdansk@gmail.com

Iwona Chudzik

Iwona Chudzik

Doradca ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 733 933 306Email: iwonachudzik.koloseum@gmail.com

Aneta Kulczyńska

Aneta Kulczyńska

Specjalista Ds, Wynajmu Nieruchomości

Biuro: Mobile: 884 957 222Email: aneta.koloseumgdansk@gmail.com

Agata Gajtkowska

Agata Gajtkowska

Doradca ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 884 389 222Email: agata.koloseumgdansk@gmail.com

Piekarska Katarzyna

Piekarska Katarzyna

Specjalista Ds. Nieruchomości ( mieszkania )

Biuro: Mobile: 793 133 388Email: katarzynapiekarska.koloseum@gmail.com

Oswald Baran

Oswald Baran

Doradca ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 733 833 318Email: oswald.koloseumgdansk@gmail.com

Monika Brunka

Monika Brunka

Doradca Ds. Nieruchomości ( mieszkania domy działki )

Biuro: Mobile: 884 986 222Email: monikabrunka.koloseumgdansk@gmail.com

Anna Chrząszcz

Anna Chrząszcz

Doradca ds, Nieruchomości

Biuro: Mobile: 790 666 093Email: annac.koloseumgdansk@gmail.com

Iwona Wasylkowska

Iwona Wasylkowska

Doradca Ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 575 375 550Email: iwona.koloseumgdansk@gmail.com

Jakimiak Edyta

Jakimiak Edyta

Specjalista Ds. Nieruchomości ( mieszkania )

Biuro: Mobile: 795 730 722Email: edyta.koloseum@gmail.com

Bernadetta Nowacka

Bernadetta Nowacka

Doradca Ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 884 813 222Email: bernadetta.koloseumgdansk@gmail.com

Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Doradca Ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 570 620 650Email: magdalena.koloseumgdansk@gmail.com

Katarzyna Warzyńska

Katarzyna Warzyńska

Doradca ds. Nieruchomości

Biuro: Mobile: 884 636 222Email: katarzyna.koloseumgd@gmail.com